Invitatioun: Ee Vëloskonzept fir eis Gemeng

Dates de l'évènement :

Mir invitéieren all Cyclisten a Vëlosfrënn aus der Gemeng op eng Réunioun, wou jiddereen seng Iddien, Pläng an Erfahrungen abréngt, fir dass mer zesummen ee kohärent Vëloskonzept fir d’Gemeng Koplescht kënne proposéieren.

Wou a wéini?

Donneschden, den 28. Februar 2013 um 19h an der Salle Polyvalente vun der Briddeler Primärschoul.


Wat soll dobäi erauskommen?
D’Basis fir ee Vëloskonzept “vu Cycliste fir Cyclisten”, also:
- déi Tracéen an hir Vernetzung, déi de Vëlo fir Jonk an Aal an an ëm eis Gemeng brauch;
- déi punktuell verkéierstechnesch Mesuren, déi fir d’Sécherheet op dësen Tracéen noutwenneg sinn.

Wéi maache mer dat an engem Owend?
Mir fänken net bei Null un. Säit 30 Joer denke Bierger aus eiser Gemeng sech Vëlospisten aus, séif dat privat, a Veräiner oder a Gemengekommissiounen. Mir hänken am Sall grouss Pläng vun all dësen Tracéen op a weisen och, wéi een dës kéint ënnereneen a mam nationale Réseau vernetzen. Bei all Kaart steet een Dësch, wou een seng Commentairen zu dem proposéiert en Tracé kann diskutéieren a schrëftlech festhalen. D’Partizipatioun vu Cyclisten, déi de lokalen Terrain kennen, a Panneauen, déi de gesetzlechen a verkéierstechnesche Kader erklären, sollen dofir suergen, dass iwwer sënnvoll a realisabel Léisunge geschwat gëtt.

Wéi geet et duerno weider?
Wien iwwert d’Vëlosthematik an eiser Gemeng just wëll au Courant gehale ginn, ka beim Verloosse vun der Réunioun säin E-Mail hannerloossen. Wien doriwwer eraus eng Hand wëll upaken, ka sech an den Aarbechtsgrupp fir d’Vëloskonzept mellen. Bannent ee puer Woche wëlle mer ee fäerdegt Dokument mat Kaarten, Fotoen a Recommandatiounen dem Schäfferot presentéieren, mat der Demande: d’Commissiounen an de Gemengerot ëm hiren Avis ze froen; déi Mesuren, déi den Territoire vun eiser Gemeng betrëffen, am neie PAG festzehalen; a sech fir dat, wat iwwert eis Grenzen erausgeet, bei dem concernéierte Ministère an den Nopeschgemengen anzesetzen.